Vznik družstva je datován 3.5.1951 a postupně bylo rozšiřováno slučováním s okolními družstvy až do současné podoby. Po r.1980 bylo vybudováno nové sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu na okraji města Měčín. Další středisko převážně s živočišnou výrobou se nachází v obci Petrovice. Kromě toho družstvo hospodaří ještě na území obcí Radkovice, Osobovy, Partoltice, Bíluky, Nedanice, Třebýcina a Hráz. Organizačně je výroba dělena na úsek rostlinné výroby, úsek živočišné výroby, dílny, výroba smažených bramborových lupínků a bioplynová stanice.

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2200 ha zem. půdy. Z toho na orné půdě pěstuje 860 ha obilovin, 320 ha ozimé řepky, 380 ha kukuřice na siláž, 110 ha víceletých pícnin a 8 ha brambor. Luk a pastvin má společnost 350 ha.

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se firma zaměřuje výhradně na chov skotu celkem 1050 ks, z toho cca 160 ks dojnic (plemeno české strakaté), 300 krav bez tržní produkce mléka (CHAROLAIS, MASNÝ SIMENTÁL) umístěných na 4 pastevních areálech a 150 ks býků ve výkrmu.

Technické služby

Technické služby zajišťují kromě oprav strojů a zařízení i investiční výstavbu a opravy nemovitostí. Společnost je vybavena převážně traktory NEW HOLLAND a ZETOR, sklízecí řezačkou NEW HOLLAND, obilními kombajny CLAAS a NEW HOLLAND, manipulátory  JCB, nakládací a dopravní technikou.

Výroba smažených bramborových lupínků

Výroba smažených bramborových lupínků je od roku 2006 v pronájmu provozována jiným podnikatelským subjektem.

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice (BPS) má instalovaný výkon 600 kW s roční výrobou 5 140 000 kWh. Provoz BPS by zahájen 26.10.2012.