Title goes here

Zemědělské družstvo Měčín, družstvo

Struktura

Rostlinná výroba
V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2200 ha zem. půdy. Z toho na orné půdě pěstuje 860 ha obilovin, 320 ha ozimé řepky, 380 ha kukuřice na siláž, 110 ha víceletých pícnin a 8 ha brambor. Luk a pastvin má společnost 350 ha.

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se firma zaměřuje výhradně na chov skotu celkem 1050 ks, z toho cca 160 ks dojnic (plemeno české strakaté), 300 krav bez tržní produkce mléka (CHAROLAIS, MASNÝ SIMENTÁL) umístěných na 4 pastevních areálech a 150 ks býků ve výkrmu.


Technické služby
Technické služby zajišťují kromě oprav strojů a zařízení i investiční výstavbu a opravy nemovitostí. Společnost je vybavena převážně traktory NEW HOLLAND a ZETOR, sklízecí řezačkou NEW HOLLAND, obilními kombajny CLAAS a NEW HOLLAND, manipulátory  JCB, nakládací a dopravní technikou.


Výroba smažených bramborových lupínků

Výroba smažených bramborových lupínků je od roku 2006 v pronájmu provozována jiným podnikatelským subjektem.

Bioplynová stanice
Bioplynová stanice (BPS) má instalovaný výkon 600 kW s roční výrobou 5 140 000 kWh. Provoz BPS by zahájen 26.10.2012.

 


Hlavní budova Budova BPS BPS Kravín Stádo Stádo Výroba bramborových lupínků Silážní žlab Mechanizace Mechanizace Mechanizace Mechanizace

Rychlý kontakt

Zemědělské družsvo Měčín

Adresa: Měčín 202

Telefon: 376 395 136

E-mail: zd.mecin@tiscali.cz

                  

html templates